۷ روز ضمانت برگشت کالا

فروشگاه بزرگ جامع کالا محصولات غیر مارکتی را در صورتی که آسیبی به محصول خریداری شده از هر نظر وارد نشده باشد را تا ۷ روز پس از خرید کالا تحویل و مبلغ کالا به خریدار پرداخت می شود.

همچنین کالا های مارکتی تا ۲۴ ساعت پس از خرید و تحویل در صورتی که کالا معیوب یا مشکل داشته باشد کالا پس گرفته شده و مبلغ کالا به خریدار پرداخت می شود.

هزینه پیک به عهده خریدار محترم می باشد.